ఈ సంవత్సరంలో జరగబోయే అద్భుతాలు #Hindudharmakshetram #SantoshGhanapathi

nripage

10 May 2024 45 0

ఈ సంవత్సరంలో జరగబోయే అద్భుతాలు

పేరు - సంతోష్ కుమార్ ఘనపాఠీ
ఋగ్వేద సలక్షణ ఘనపాఠీ. ఋగ్వేద అధ్యాపకులు. వీరి వయస్సు 32 సంవత్సరాలు. గత 13 సంవత్సరాలుగా వేదపాఠశాలలో ఋగ్వేద పాఠాలు బోధిస్తున్నారు. వీరి వద్ద చాలామంది వేదం చదువుకున్నారు. వివాహమై ఒక కుమారుడున్నాడు. వీరిని సంప్రదించాలంటే వాట్సాప్ ద్వారా సంప్రదించవచ్చు. వీరు జాతకాలు చెప్పరు. (8147814781)

#panchangamtoday #panchangam #ugadi #ugadi2024
Name : Santosh Kumar Ghanapathi
Rigveda Scholor and Teacher, Teaching Rigveda at Veda Pathashala since 12years. M.A in Rigveda (Sri Venkateshwara Vedic University) Anyone can contact me through WhatsApp, Email or Facebook messenger. Also can do messenger important purposes only.

WhatsApp : 8147814781
Email : santoshrigveda@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/హిందూ-ధర్మక్షేత్రం-104492889333557/

Known languages : Telugu, Tamil, Kannada, English, Hindi